Fri, 25 Sep  |   Provinciehuis Vlaams-Brabant

Impactvol Ondernemen 2020

Ondernemingen hebben de verantwoordelijkheid om betekenis te genereren voor al hun stakeholders, dus ook voor hun werknemers, klanten, leveranciers, investeerders.
Technologische oplossingen leiden vaak tot succesvolle verdienmodellen maar een menselijke, sociale en duurzame opstelling biedt ook kansen voor business.
 

De Stichting Leuven.Inc streeft ernaar u blijvend te inspireren en nodigt Herman Toch, Johan Moyersoen, Ilse Van den Berckt, Eva Wuyts, Kim Swyngedouw en Pieter Jelle De Brue uit om een concrete invulling hieraan te geven.

POSTPONED Mon, 30 Mar  |   Provinciehuis Vlaams-Brabant

Impactvol Ondernemen 2020 (POSTPONED)

Herman Toch: Ondernemingen worden socialer, sociale ondernemingen worden ondernemender
Johan Moyersoen: Sociale business innovatie: strategisch groeien door maatschappelijke impact
UCLL: Impactgericht werken en meten
Statik: Maatschappelijke impact én een rendabele business 
Streetwize: Een purpose gedreven organisatieverandering

Thu, 12 Dec   |   Innovatie- en Incubatiecentrum

Act-for-impact roadmap

De Stichting Leuven.Inc wenst met ondernemers en bedrijven tot een kennisdeling en ervaringsuitwisseling te komen om naast zakelijke en persoonlijke waarden ook aantoonbare en navolgbare maatschappelijke impact te bereiken. Deze roadmap kadert binnen het traject ‘Impactvol Ondernemen’

Thu, 21 Nov   |   Innovatie- en Incubatiecentrum

Traject Impactvol Ondernemen

Met dit nieuwe initiatief van de Stichting Leuven.Inc willen we met het individu, de ondernemer en de onderneming aan de slag gaan om op een gestructureerde wijze meer impact te realiseren. Bovendien willen we een brug slaan tussen de reguliere en de sociale economie.

Fri, 27 Sep   |   Kringwinkel SPIT

Inspiratiesessie

De Stichting Leuven.Inc wil u niet alleen inspireren maar wil samen met de bedrijven een concrete invulling geven aan deze missie van ‘Impactvol ondernemen’. Vanaf dit najaar stellen we een concreet traject voor. Meer komt u daarover te weten op de Inspiratiesessie.

EVENTS

output-onlinepngtools_edited.png

Contact

Kapeldreef 60

B-3001 Leuven

Belgium

+32 486 50 40 35

info@leuveninc.com

© COPYRIGHT 2019 | STICHTING LEUVEN.INC |  ALL RIGHTS RESERVED |

Social

      Our videos

      Follow us

  • White Vimeo Icon
  • White LinkedIn Icon