Fri, 23 Oct  |   Provinciehuis Vlaams-Brabant

Verhoog je sociale impact: intern en extern

“ Economie en maatschappij kan je zomaar niet scheiden. De maatschappelijke rol van bedrijven uitdragen en ernaar handelen maakt maar beter deel uit van ons postcoronaplan.
Het modewoord ‘ purpose’ kan weleens een blijvertje worden ” – citaat Marion Debruyne - De Tijd  - 4/08/2020 

De Stichting Leuven.Inc wil samen met u en aan de hand van de inspiratie van een aantal sprekers u verder op weg helpen.

Sprekers: Kaat Peeters, Thomas Van Eeckhout, Hilde Coremans en Kris Aerts.

Fri, 25 Sep  |   Provinciehuis Vlaams-Brabant

Impactvol Ondernemen 2020

Ondernemingen hebben de verantwoordelijkheid om betekenis te genereren voor al hun stakeholders, dus ook voor hun werknemers, klanten, leveranciers, investeerders.
Technologische oplossingen leiden vaak tot succesvolle verdienmodellen maar een menselijke, sociale en duurzame opstelling biedt ook kansen voor business.
 

De Stichting Leuven.Inc streeft ernaar u blijvend te inspireren en nodigt Herman Toch, Johan Moyersoen, Ilse Van den Berckt, Eva Wuyts, Kim Swyngedouw en Pieter Jelle De Brue uit om een concrete invulling hieraan te geven.

Thu, 12 Dec   |   Innovatie- en Incubatiecentrum

Act-for-impact roadmap

De Stichting Leuven.Inc wenst met ondernemers en bedrijven tot een kennisdeling en ervaringsuitwisseling te komen om naast zakelijke en persoonlijke waarden ook aantoonbare en navolgbare maatschappelijke impact te bereiken. Deze roadmap kadert binnen het traject ‘Impactvol Ondernemen’

Thu, 21 Nov   |   Innovatie- en Incubatiecentrum

Traject Impactvol Ondernemen

Met dit nieuwe initiatief van de Stichting Leuven.Inc willen we met het individu, de ondernemer en de onderneming aan de slag gaan om op een gestructureerde wijze meer impact te realiseren. Bovendien willen we een brug slaan tussen de reguliere en de sociale economie.

Fri, 27 Sep   |   Kringwinkel SPIT

Inspiratiesessie

De Stichting Leuven.Inc wil u niet alleen inspireren maar wil samen met de bedrijven een concrete invulling geven aan deze missie van ‘Impactvol ondernemen’. Vanaf dit najaar stellen we een concreet traject voor. Meer komt u daarover te weten op de Inspiratiesessie.

EVENTS